Carandell

CarandellPasseig de Gràcia 06, entre Aragó i Consell de Cent